Asevelvollisuus Etelä-Koreassa

Korean tasavalta ylläpitää tiukkaa asevelvollisuutta. Miehet rekisteröidään automaattisesti asevelvollisuutta varten sinä vuonna, jona he täyttävät 18. 19-vuotiaana he joutuvat terveystarkastukseen. Velvollisuus palvella armeijassa jatkuu 31 vuoden ikään saakka, palvelusta vältelleiden osalta 36 vuoteen.

Sotilaspalvelus kestää kaksi vuotta. Kuitenkin suuri osa asevelvollisista  (lähes 200 000 kaikkiaan 300 000-350 000 asevelvollisesta vuosittain) suorittaa suurimman osan palveluksestaan julkisessa hallinnossa tai muualla ja suorittaa armeijassa vain neljän viikon sotilaallisen peruskoulutuksen. Heidän asevelvollisuuspalveluksensa kestää 26 kuukautta. Millaisen palveluksen itse kukin joutuu suorittamaan riippuu terveystarkastuksen tuloksesta ja armeijan tarpeista.

Palveluksesta vapautumisen jälkeen asevelvolliset ovat velvollisia palvelemaan kahdeksan vuoden aikana noin 160 tuntia kertausharjoituksissa.

Korean asevoimien 680 000 sotilaasta noin 75% on asevelvollisia. Upseerit ja aliupseerit ovat ammattisotilaita ja muodostavat loput 25%. "Puolustuksen uudistussuunnitelma 2020" -nimisen suunnitelman mukaan Etelä-Korea aikoo nostaa ammattisotilaiden osuuden 40%:in vuoteen 2020 mennessä.

Aseistakieltäytymisoikeutta ei ole tunnustettu, ja vuosittain noin 600 aseistakieltäytyjälle langetetaan 18 kuukauden vankeusrangaistus. Suuri enemmistö heistä on Jehovan todistajia, mutta vuoden 2001 jälkeen myös ei-uskonnollisten aseistakieltäytyjien määrä on kasvanut.

Vuoden 1939 jälkeen yli 15000 aseistakieltäytyjää on suorittanut vankeusrangaistuksen sen johdosta, että on kieltäytynyt suorittamasta sotilaspalvelusta.