Aseistakieltäytyminen

Myönteinen vaihtoehto: sivari, totaali, reservi

Aseistakieltäytyjiä Euroopan reunoilla

-Ukraina: Andrij Tvardijevych ei linnaan

18-vuotias kieviläinen Andrij Tvardijevych joutui heinäkuussa oikeuden eteen syytettynä ”sotilaspalveluksen vilpillisestä välttele-misestä”, josta maksimirangaistus on kolme vuotta. Aseistakieltäytymisoikeus on tunnustettu Ukrainassa vain uskonnollisista syistä, ja tällöinkin täytyy esittää valtion tun-nustaman, avoimesti väkivallan kieltävän uskonnollisen yhteisön antama kirjallinen vakuutus.

Aseistakieltäytyjien askeleet

Suomalaisen aseistakieltäytymisen historia palaa ainakin 1900-luvun alkuun. Aseistakieltäytyjien matka tähän päivään on täynnä alistumattomuutta ja vastarintaa. Usein aseistakieltäytyjät ovat onnistuneet nolaamaan virallisen järjestelmän kekseliäillä tempauksillaan.

SELVITYSMIEHEN RAPORTISSA ESITETÄÄN MERKITTÄVIÄ PARANNUKSIA (1999)

Ratkaisuesityksiä siviilipalvelusjärjestelmän ongelmiin etsinyt työministeriön asettama selvitysmies, professori Jukka Kekkosen julkaisi raporttinsa joulukuun alussa. Kekkonen toteaa lähtökohdakseen, että tarkoituksena on lähestyä siviilipalvelusjärjestelmän ongelmia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Yleisenä lähtökohtana hän pitää "yleisiä suomalaiseen demokratiaan ja oikeusvaltioon kuuluvia fundamentaalisia perusarvoja ja periaatteita", joita ovat mm. perustuslain tasolla Suomessa säädetty yhdenvertaisuuden periaate sekä omantunnon- ja uskonnonvapaus.

Aseistakieltäytymisoikeus tunnustettu Taiwanissa

Taiwan (vir. Kiinan tasavalta) otti hiljattain merkittävän askeleen kohti aseista-kieltäytymisoikeuden tunnustamista luon-nollisena ihmisoikeutena ryhtyessään valmistelemaan siviilipalvelusjärjestelmän luomista. Sen sijaan yhtä hyvä tilanne ei ole Etelä-Koreassa, jossa n. 1.000 nuorta miestä suorittaa keskimäärin kahden ja puolen vuoden mittaista vankeustuomiota kieltäydyttyään kantamasta asetta. Enemmistö heistä on Jehovan todistajia, joiden kieltäytyminen asepalveluksesta on laajalti tunnettu.

Raportti kreikkalaisten aseistakieltäytyjien tilanteesta

Aseistakieltäytymisoikeus tunnustettiin Kreikassa viimein vuonna 1997, mutta aseistakieltäytyjien tilanne maassa on edelleen äärimmäisen ongelmallinen.

 

Yhdistele sisältöä