Työsyrjintää Kajaanissa - kauppa käytti lainvastaista työhakemuslomaketta

Lehdistötiedote 15.5.2006, klo 6.00
julkaisuvapaa

Pohjois-Suomen työsuojelupiiri toteaa viime viikolla antamassaan ilmoituksessa, että Kajaanin K-Citymarket on saattanut syyllistyä yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn syrjintään. Kauppa on käyttänyt työnhakulomaketta, jossa tiedustellaan hakijalta varusmiespalveluksen suorittamisen ajankohtaa, sotilasarvoa ja palveluskelpoisuusluokkaa. Varusmiespalveluksen suorittamisesta ei kuitenkaan lainsäädännön mukaan voi edellyttää työnhakijoilta, mikäli kyseessä on työtehtävä, jonka suorittamisessa sillä ei ole todellista ja ratkaisevaa merkitystä. Vuonna 2004 voimaan astunut yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän esim. terveydentilan tai vakaumuksen vuoksi.

Työsuojelupiirin selvityspyyntöön vastannut Kesko oyj ilmoitti, että kyseessä on vanhentunut lomake, joka on jäänyt Kajaanin Citymarketin käyttöön "epähuomiossa" ja nykyään käytössä olevassa sähköisessä hakemuslomakkeessa varusmiespalveluksen suorittamista koskevaan kysymykseen vastaaminen on vapaaehtoista.

Lausunnossaan työsuojelupiiri katsoo, ettei Kesko ole esittänyt sellaista työhön liittyvää painavaa syytä, jonka mukaan työnhakijoilta voitaisiin edellyttää varusmiespalveluksen suorittamista ja toteaa, että "vaatimus voi syrjiä mm. kansalaisuuden, terveydentilan, uskonnon tai yhteiskunnallisen mielipiteen vuoksi varusmiespalveluksen käymättä jättäneitä". Työsuojelupiirillä ilmoittaa, ettei sillä ole tällä hetkellä aihetta enempiin toimenpiteisiin, koska asepalvelusta koskevaan kysymykseen vastaaminen on uudessa lomakkeessa vapaaehtoista. Työsuojelupiiri kehottaa Keskoa kuitenkin harkitsemaan, onko asepalveluksesta kysyminen lainkaan tarpeellista ja huolehtimaan siitä, ettei vanhentuneita lomakkeita enää käytetä.

Aseistakieltäytyjäliitto käynnisti vuoden alussa kampanjan aseistakieltäytyjiin kohdistuvan syrjinnän kitkemiseksi. Toistaiseksi liitto on ryhtynyt toimenpiteisiin lähes 50 tapauksessa, useimmiten tekemällä toimenpidepyynnön työsuojeluviranomaisille. Niiden kohteena ovat olleet työpaikkailmoitukset, joissa hakijoilta edellytetään armeijan tai asevelvollisuuden suorittamista sekä työnhakulomakkeet, joissa kysytään tietoja asevelvollisuuden suorittamisesta. Kaikissa Aseistakieltäytyjäliiton tietoon tulleissa lausunnoissa työsuojeluviranomaiset ovat pitäneet työnantajan menettelyä syrjivänä ja kehottaneet sitä luopumaan siitä.