Reservin totaalikieltäytyjälle 20 päiväsakkoa Kokemäellä

Tiedotusvälineille 7.9.2005

Kokemäen käräjäoikeus tuomitsi tänään 23-vuotiaan kertausharjoituksesta kieltäytyneen turkulaisen filosofian opiskelijan Ville Meristön 20 päiväsakkoon palvelusrikoksesta. Meristö oli määrätty 12 päivän mittaiseen kertausharjoitukseen Porin Prikaatiin viime kesäkuussa. Harjoituspaikalle Säkylään saavuttuaan hän ilmoitti kieltäytyvänsä koko harjoituksesta moraalisista syistä. Hän ei myöskään suostunut hakemaan siviilipalveluslain mukaiseen täydennyspalveluun.

Meristön tapaus on erittäin harvinainen, koska reservin kertausharjoituksista kieltäytytyvät hakevat tavallisesti täydennyspalvelukseen. Kaikki täydennyspalvelukseen hakeneet määrätään nykyään suorittamaan siviililuontoista palvelusta siviilipalveluskeskuksen alaisuudessa. Siitä kieltäytyneet tuomitaan täydennyspalvelusrikkomuksesta.

Syyttäjä vaati Meristölle tuntuvaa sakkorangaistusta palvelusrikoksesta. Meristö puolestaan vaati syytteen hylkäämistä. Syyksilukemisen varalta hän vaati, ettei ainakaan ylitettäisi täydennyspalvelusrikkomuksen rangaistustasoa, joka on ollut viime vuosina 10-21 päiväsakkoa.

Meristö vetosi oikeudessa siihen, että hänen pakottamisensa kertausharjoitukseen loukkaa yhdenvertaisuutta verrattuna Jehovan todistajiin, joilla ei ole rauhan ajan palvelusvelvollisuutta. Hän tukeutui YK:n ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa taattuihin oikeuksiin - uskonnon ja omantunnon vapauteen sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjinnän kieltoon. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi hänen syyllistyneen siihen, mistä häntä syytettiin.

Aseistakieltäytyjäliiton lakiasiainsihteerin Juha Keltin tiedossa ei ole vastaavaa tapausta, jossa mies kieltäytyy suoraan kaikesta reservipalveluksesta. Keltti arvioi, että jos Meristö olisi jäänyt pois harjoituksesta, hän olisi saattanut saada vähintäin 60 päiväsakon luokkaa olevan rangaistuksen karkaamisesta. Keltin mielestä ratkaisussa otettiin huomioon eri reservinkieltäytyjäjäryhmien yhdenvertaisuus mutta ei sitä, että ratkaisu merkitsee syrjintää vakaumuksen perusteella. YK:n ihmisoikeuskomitea toisti viime syksynä huolestuneisuutensa siitä, että Jehovan todistajille myönnettyä suosituimmuuskohtelua ei ole laajennettu koskemaan muita aseistakieltäytyjäryhmiä ja vaati jaottelun lopettamista.

Lisätietoja: Juha Keltti 040-5638731