Myös toisella kajaanilaiskaupalla laittomia työnhakulomakkeita

Lehdistötiedote 31.5.2006, klo 6.00
julkaisuvapaa

Pohjois-Suomen työsuojelupiiri on puuttunut kajaanilaisen Tarjousmaxin käyttämään työnhakulomakkeeseen. Lomakkeessa oli kysytty hakijan sotilasarvoa. Sotilasarvon kysyminen on saattanut syrjiviä varusmiespalvelusta esim. sukupuolen, kansallisuuden, terveyentilan, uskonnon tai yhteiskunnallisen mielipiteen takia suorittamattomia työnhakijoita. Vastauksessaan Tarjousmaxi oli ilmoittanut työsuojelupiirille poistaneensa kyseisen kysymyksen hakulomakkeesta, joten tapaus ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Aikaisemmin toukokuussa työsuojelupiiri oli todennut, että Kajaanin K-Citymarket oli saattanut syyllistyä syrjintään käyttäessään työnhakulomaketta, jossa tiedusteltiin hakijalta varusmiespalveluksen suorittamisen ajankohtaa, sotilasarvoa ja palveluskelpoisuusluokkaa. Myös tässä tapauksessa työnantaja ilmoitti muuttavansa hakemuslomaketta.

Aseistakieltäytyjäliitto käynnisti vuoden alussa kampanjan aseistakieltäytyjiin kohdistuvan syrjinnän kitkemiseksi. Toistaiseksi liitto on ryhtynyt toimenpiteisiin noin 50 tapauksessa, useimmiten tekemällä toimenpidepyynnön työsuojeluviranomaisille. Niiden kohteena ovat olleet työpaikkailmoitukset, joissa hakijoilta edellytetään armeijan tai asevelvollisuuden suorittamista sekä työnhakulomakkeet, joissa kysytään tietoja asevelvollisuuden suorittamisesta. Kaikissa Aseistakieltäytyjäliiton tietoon tulleissa lausunnoissa työsuojeluviranomaiset ovat pitäneet työnantajan menettelyä syrjivänä ja kehottaneet sitä luopumaan siitä.