Aseistakieltäytyjäliitto luovuttaa presidentille vetoomuksen mielipidevankien armahtamiseksi

Lehdistötiedote 30.11.2006 klo 21.00
heti julkaisuvapaa


1.12. vietetään rauhanvankien päivää

Aseistakieltäytyjäliitto luovuttaa vetoomuksen vangittujen suomalaisten aseistakieltäytyjien armahtamisen puolesta Tasavallan presidentin kansliaan perjantaina 1.12.2006 klo 14.00.

Vetoomuksessa pyydetään presidenttiä käyttämään asemansa suomaa mahdollisuutta vaikuttaa Suomen ihmisoikeustilanteeseen armahtamalla suomalaiset mielipidevangit. Vetoomuksen on allekirjoittanut internetissä 3206 ihmistä ja postikortilla arviolta 1000.

Suomalaiset totaalikieltäytyjät ovat kieltäytyneet asevelvollisuuspalvelusta tilanteessa, jossa Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisia, kaikkia ihmisiä vakaumuksestaan riippumatta yhdenvertaisesti kohtelevia vaihtoehtoja ei ole olemassa. Mm. YK:n ihmisoikeuskomitea, Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea ja ihmisoikeusjärjestö Amnesty International ovat todenneet nykyisen siviilipalveluksen pituudeltaan syrjiväksi. Amnesty pitää myös suomalaisia totaalikieltäytyjiä mielipidevankeina. Tähän mennessä presidentti Halonen ei ole kuitenkaan armahtanut totaalikieltäytyjiä, jotka ovat perustelleet armahdushakemuksensa aseistakieltäytyjiä koskevan lainsäädännön epäoikeudenmukaisuudella.

Osa totaalikieltäytyjistä kieltäytyy lähinnä siviilipalvelusjärjestelmän syrjivyyden johdosta, osa taas vastustaa asevelvollisuutta kokonaisuudessaan. Heidät tuomitaan pitkiin, enimmillään 197 vrk:n mittaisiin vankeusrangaistuksiin. 2000-luvulla vankeuteen on tuomittu jokaisena vuonna yli 50 totaalikieltäytyjää. Määrä on kasvanut voimakkaasti edelliseen vuosikymmeneen verrattuna.

Lokakuussa esitelty ehdotus uudeksi siviilipalveluslaiksi ei tuo ratkaisevaa parannusta. Siviilipalvelusta ei olla ehdotuksen mukaan lyhentämässä niin, että yhdenvertaisuus toteutuisi. Myös totaalikieltäytyjien vangitsemiset ovat jatkumassa.

– Lisätietoja Aseistakieltäytyjäliitosta, puh. 040-836 2786
– Vetoomus löytyy osoitteesta http://www.adressit.com/totaalit