Amnesty International tunnusti viisi suomalaista aseistakieltäytyjää mielipidevangiksi

Lehdistötiedote 22.12.2004 klo 12.00

Amnesty Internationalin kansainvälinen sihteeristö ilmoitti tänään Aseistakieltäytyjäliitolle tunnustaneensa viisi vankilassa istuvaa suomalaista totaalikieltäytyjää mielipidevangiksi. Uudet mielipidevangit ovat 20-vuotias Juho-Pekka Tiiro, 21-vuotias Pyry Rechardt, 25-vuotias Pasi Sivula, 21-vuotias Jasu Rannikko ja 21-vuotias Touko Lehto. Amnesty vaatii kaikkien välitöntä vapauttamista. Järjestö on tunnustanut nykyisen siviilipalveluslain aikana jo 54 suomalaista aseistakieltäytyjää mielipidevangiksi.

Tiiro, Rechardt, Sivula ja Lehto on tuomittu vankeuteen siviilipalvelusrikoksesta. Sivulan tuomio on 195 päivää, muiden maksimimittainen 197 päivää. Jasu Rannikko, joka ei ollut hakenut siviilipalvelukseen ennen kieltäytymistään, sai puolestaan tuomionsa asevelvollisuudesta kieltäytymisestä. Hän joutuu istumaan 196 päivää. Kaikki mainitsivat siviilipalveluksen rangaistuksenluontoisen keston yhdeksi kieltäytymisensä perusteeksi. Siviilipalvelus kestää 395 vrk kun yleisin varusmiesten palvelusaika on 180 vrk.

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea arvosteli Suomen aseistakieltäytyjälainsäädäntöä monilta osin marraskuun alussa. Komitean tehtävä on valvoa Suomeakin sitovan kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista. Palvelusajan pituuden lisäksi kritiikkiä sai osakseen aseistakieltäytymisoikeuden rajaaminen vain rauhan aikaan sekä muiden aseistakieltäytyjäryhmien syrjintä palveluksesta vapautettuihin Jehovan todistajiin verrattuna. Aseistakieltäytyjäliitto odottaa, että ihmisoikeuskomitean kannanotto ja uudet mielipidevankiadoptiot saavat Suomen päätöksentekijät vihdoinkin ryhtymään toimiin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisen siviilipalvelusjärjestelmän luomiseksi ja mielipidevankiongelman ratkaisemiseksi.

- Lisätietoja Aseistakieltäytyjäliitosta, yhteystiedot ylälaidassa