Egypti: Maikel Nabil Sanadille kolme vuotta vankilaa - lähetä vastalauseviesti!

War Resisters' Internationalin 11.4.2011 saamien tietojen mukaan egyptiläinen aseistakieltäytyjä ja pasifistiblokkaaja Maikel Nabil Sanad on saanut kolmen vuoden vankeustuomion "armeijan loukkaamisen" johdosta. Eilen hänen ystävilleen ja perheelleen kerrottiin Nasr Cityn sotilasoikeudessa Kairossa, että oikeudenkäyntiä on lykätty. Tosiasiassa se kuitenkin pidettiin silloin, ja Maikel Nabil Sanad tuomittiin vankilaan ilman perheen tai lakimiesten läsnäoloa. Tämä rikkoo törkeästi kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 14. artiklaa, joka turvaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Vastalauseviestin Egyptin viranomaisille voi lähettää täältä: http://wri-irg.org/node/12728

Sotilaspoliisi pidätti Maikel Nabil Sanadin 28. maaliskuuta, ja sen jälkeen hän on ollut pidätettynä. Häntä syytettiin sotilasoikeudessa, vaikka hän on siviili. Oikeudenkäyntiä lykättiin useita kertoja, viimeksi keskiviikkona 6.4.

Egypti on kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen osapuoli. Ilmaisun- ja mielipiteenvapaus on perusoikeus, jota sopimuksen 19. artikla suojelee, kuten sopimuksen tulkinnasta vastaava YK:n ihmisoikeuskomitea on toistuvasti painottanut.

Äskettäin hyväksytty Egyptin väliaikainen perustuslaki turvaa myös ilmaisunvapauden ja lehdistönvapauden.

Kirjoituksissaan Maikel Nabil Sanad on käyttänyt oikeuttaan mielipiteen- ja ilmaisunvapauteen. Niihin sisältyy oikeus arvostella armeijan toimintaa Egyptin vallankumouksen aikana ja sen jälkeen.

Maikel Nabil Sanadin tuomitseminen vankeuteen kolmeksi vuodeksi rikkoo hänen ihmisoikeuksiaan – erityisesti mielipiteen- ja ilmaisunvapautta sekä oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Lisäksi hänet tuomittiin sotilasoikeudenkäynnissä, vaikka hän on siviili. Myös tämä on vastoin sekä Egyptin lakia että kansainvälisiä standardeja. Ystävien ja perheen läsnäolo oikeudenkäynnissä estettiin, mikä rikkoo oikeudenkäynnin julkisuusperiaatetta, yhtä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tärkeää elementtiä.

Maikel Nabil Sanadille voi lähettää tukipostia:

Maikel Nabil Sanad
Toura Prison
Mansheya El-masry
Tora
Cairo
Egypt

Vastalauseviestejä voi lähettää Egyptin viranomaisille:

Director of Military Judiciary
Major-General Ahmed Abd Allah
Military Judicial Department
Cairo, Egypt
Fax: +202 2 402 4468 / +202 2 411 3452 (ask for fax)

Military General Attorney
Major-General Medhat Radwan
Military Judicial Department
Cairo, Egypt
+202 2 412 0980 (ask for fax)

Minister of Defence
His Excellency Muhammad Tantawi
Ministry of Defence
Cairo, Egypt
mmc@afmic.gov.eg ; mod@afmic.gov.eg

Egyptian Embassy in Britain
26 South Street, London W1K 1DW
Tel.: 020 7499 3304,
Fax: 020 7491 1542,
E-Mail Address: eg.emb_london@mfa.gov.eg