EBCO julkaisi vuosiraporttinsa aseistakieltäytymisestä

European Bureau for Conscientious Objection (EBCO) julkisti vuoden 2016 raporttinsa aseistakieltäytymisestä marraskuussa Ateenassa. Derek Brettin toimittama ja Martina Lucia Lanzan selvitystyön perusteella syntynyt raportti esittelytilaisuudessa oli läsnä aktivisteja mm. Kyprokselta, Kreikasta, Suomesta ja Turkista.

Järjestämällä tilaisuuden Ateenassa EBCO halusi korostaa välttämättömyyttä sille, että Kreikka toteuttaa pikaisesti lainsäädännölliset uudistukset, jotka toteuttavat kansainvälisten standardien mukaisen aseistakieltäytyjälainsäädännön. Vajaan vuoden sisällä kolme merkittävää ihmisoikeuselintä (YK:n ihmisoikeusneuvosto, YK:n ihmisoikeuskomitea ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin) on kiinnittänyt huomiota aseistakieltäytyjien oikeuksiin kohdistuviin vakaviin loukkauksiin Kreikassa.

Raportti kuvaa tärkeimpiä aseistakieltäytymistä koskevia kehityssuuntauksia Euroopassa ja tekee useita suosituksia valtion viranomaisille.EBCO esittelee raportin Euroopan parlamentille, parlamentaariselle yleiskokoukselle, Euroopan neuvoston ihmisoikeusasiamiehelle sekä valtioiden edustajille

Raportti löytyy täältä.