Suunnitteletko totaalikieltäytymistä? Nyt saatat selvitä ilman tuomiota

Helsingin hovioikeus päätti helmikuussa 2018 vapauttaa siviilipalveluksesta kieltäytymisestä tuomitun totaalikieltäytyjän, koska tuomitseminen olisi merkinnyt syrjintää palveluksesta vapautettuihin Jehovan todistajiin verrattuna. Marraskuussa korkein oikeus päätti, ettei myönnä valituslupaa, joten hovioikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

Hovioikeuden ratkaisu ohjaa alempien tuomioistuinten toimintaa ja kaikki siviilipalveluksesta kieltäytymisestä nostetuista jutuista tehdyt valitukset käsitellään Helsingin hovioikeudessa. Helsingin hovioikeuden ratkaisu on jo johtanut siihen, että useita totaalikieltäytyjiä on jätetty rangaistukseen tuomitsematta. Joitakin juttuja taas on lykätty. Kun hovioikeuden ratkaisu jää nyt pysyväksi, on tilanne tällä hetkellä se, ettei totaalikieltäytymisestä enää langeteta tuomioita.

Eduskunnan käsittelyssä on kuitenkin Suomen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita loukkaava lakiesitys, jonka mukaan Jehovan todistajat palveluksesta vapauttava laki kumotaan. Lakiesitys on täysin päinvastainen YK:n ihmisoikeuskomitean vaatimusten kanssa: se on useaan otteeseen vaatinut Suomea laajentamaan vapautusmenettelyä koskemaan myös muita totaalikieltäytyjäryhmiä. Kuitenkin Helsingin hovioikeuden ratkaisu perustui nimenomaan syrjivyyteen Jehovan todistajiin verrattuna, joten erityislain kumoamisen jälkeen tämä ongelma katoaa ja totaalikieltäytyjien tuomitseminen vapausrangaistuksiin jatkuu entiseen tapaan. Jehovan todistajien vapautuslain kumoava laki astuu voimaan todennäköisesti keväällä 2019.

Totaalikieltäytyjien tuomitsemisprosessi kestää tavallisesti useita kuukausia, joten nyt kieltäytyvät saattavat päätyä tuomioistuimen eteen vasta vapautuslain kumoamisen jälkeen. Suomessa on kuitenkin voimassa ns. tekohetken lain periaate: mikäli laki muuttuu tekohetken ja tuomitsemishetken välillä, noudatetaan tekohetken lakia. Tämä tarkoittaa sitä, että kun nykylakien mukaisessa tilanteessa totaalikieltäytyjiä ei tuomita, ei niiden voimassa ollessa kieltäytyneitä tulisi tuomita myöskään vapautuslain kumoamisen jälkeen.

Tilanne on juridisesti varsin monimutkainen, koska siviilipalveluslain palveluksesta kieltäytymistä koskevat rangaistussäännökset ovat periaatteessa voimassa tälläkin hetkellä – niitä vain ei sovelleta, koska se merkitsisi syrjintää. Mikäli kieltäytyminen on tapahtunut hetkellä jolloin siitä tuomitseminen merkitsisi syrjintää, tulee rangaistus kuitenkin nähdäksemme jättää  antamatta vaikka oikeudenkäynti järjestettäisiinkin vapautuslain kumoamisen jälkeen. Emme pysty lupaamaan varmasti että tuomioistuimet todella jättäisivät tuomitsematta, mutta kannattaa yrittää: mikäli vapautuslaki kumotaan, sen jälkeen kieltäytyneet kyllä saavat vapausrangaistuksen. Mahdollista on sekin, ettei kieltäytymisestä tällä hetkellä edes nostettaisi syytettä, jolloin mitään tuomitsemisprosessia ei käynnistetä. Syyttämättä jättämisestä voi kuitenkin tulla ongelmia myöhemmin (ks. tekstin loppu).

Mitä kannattaa tehdä, jos haluat kieltäytyä ilman tuomiota?

- Jos olet hakenut siviilipalvelukseen, voit lähettää kieltäytymisilmoituksen Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen. Jos ilmoitus on keskuksessa ennen vapautuslain kumoamista, kieltäytyminen tapahtuu tilanteessa jossa siitä rankaiseminen merkitsisi syrjintää.

- Jos et ole hakenut siviilipalvelukseen, voit kieltäytyä vasta sinulle määrättynä armeijan palvelukseenastumispäivänä. Ainoa ennen vapautuslain todennäköistä kumoamista oleva palvelukseenastumispäivä on tammikuussa. Asevelvollisuudesta kieltäydyttäessä vapauttava tuomio saattaa olla epävarmempi, koska asia käsitellään eri tuomioistuimessa ja tuomio langetaan sotilaskokoonpanossa. Tässä tilanteessa varmempi tapa välttää tuomio on hakea siviilipalvelukseen ja kieltäytyä siitä.

- Hovioikeuden vapauttava päätös perustuu siihen, että muita vakaumuksia syrjitään Jehovan todistajiin verrattuna. Jotta syrjintä on olemassa, kieltäytymisen tulee siis perustua vakaumukseen ja tämä on syytä tuoda esiin kieltäytymisilmoituksessa, esitutkinnassa ja mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

- Ole yhteydessä Aseistakieltäytyjäliittoon koko tuomitsemisprosessin ajan. Saat halutessasi kauttamme myös avustajan oikeudenkäyntiin. Yksin asiaa ei missään tapauksessa kannata ruveta hoitamaan.

Onko mahdollinen vapauttava tuomio lopullinen?

Kyllä se on. Siviilipalveluslain mukaan siviilipalveluskeskus kyllä määrää uudelleen palvelukseen ne siviilipalvelusrikoksesta syytetyt, joille ei langeteta tuomiota. Suomen oikeusjärjestelmään sisältyy kuitenkin useampikertaisen syyttämisen kielto (ne bis in idem) ja sekä korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen että kansainvälisten ihmisoikeuselinten johdonmukaisen tulkinnan mukaan aseistakieltäytyminen katsotaan yhdeksi teoksi silloinkin, kun kyseinen henkilö kutsutaan palvelukseen useita kertoja. Siis vaikka siviilipalveluskeskus kutsuisikin uudelleen palvelukseen, eivät uudet syytteet enää ole mahdollisia.

Ongelmia voi kuitenkin tulla, mikäli syyttäjä ei ole nostanut kieltäytymisestä syytettä ollenkaan. Syyttämättä jättämistä ei välttämättä pidetä ne bis in idem -periaatteessa tarkoitettuna asian lopullisena ratkaisemisena. Tällöin on mahdollista, että syyte nostetaan ja tuomion langetetaan sen jälkeen, jos siviilipalveluskeskus kutsuu uudelleen palvelukseen.