Aseistakieltäytymisuutisia maailmalta

Perustuslakituomioistuin tunnusti aseistakieltäytymisoikeuden Etelä-Koreassa

Etelä-Korean perustuslakituomioistuin määräsi kesäkuussa maan hallituksen luomaan siviililuontoisen vaihtoehtopalveluksen aseistakieltäytyjille.

Tuomioistuin päätti, että asepalveluslain 5. pykälä, joka ei tarjoa vaihtoehtoista palvelusmuotoa, rikkoo perustuslakia. Laki tulee muuttaa vuoden 2019 loppuun mennessä. Samaan aikaan se kuitenkin päätti myös, etteivät aseistakieltäytyjille langetettavat enimmillään kolmen vuoden vankeusrangaistukset riko perustuslakia.

Rauhan- ja ihmisoikeusjärjestöt tervehtivät aseistakieltäytymisoikeuden tunnustamista tyytyväisinä. Ne toteavat yhtei- sessä lausunnossaan, jonka yksi allekirjoittaja oli Etelä-Korean WRI-järjestö Maailma ilman sotaa (WWW):

"Tämä päätös muuttaa yhteiskuntaa kypsemmäksi - sellaiseksi, jossa yksilöiden omaatuntoa kunnioitetaan ja ihmisoikeudet on turvattu, mikä avaa oven rauhanomaiseen toimintaan monille, joiden aikaisemmin täytyi valita sotilaspalveluk- sen ja vankeuden välillä."

Järjestöt kehottivat hallitusta luomaan vaihtoehtopalveluksen nopeasti.

WRI toteaa, että tuomioistuimen päätös tunnustaa aseistakieltäytymisoikeus on tervetullut. On kuitenkin edelleen vaadittava, että hallitus vapauttaa kaikki vangitut aseistakieltäytyjät välittömästi ja varmistaa, ettei yhtään aseistakieltäytyjää vangita tulevaisuudessa.

Kaksi aseistakieltäytyjää vangittu Israelissa

Aseistakieltäytyjät Luhar Altman ja Hilel Garmi on vangittu Israelissa heidän kieltäydyttyään palvelemasta armeijassa. Altmanille kyseessä on ensimmäinen ja Garmille toinen vankeustuomio

Molemmat tuomitut julkistivat kieltäytymisensä 6. elokuuta värväyskeskuksessa. Paikalla oli aseistakieltäytyjien solidaarisuusverkosto Mesarvotin aktiiveja sekä tuomittavien ystäviä ja perheenjäseniä. Kieltäytymisen seurauksena molemmat vangittiin. Altmanin tuomion pituus oli 10 ja Garmin 20 päivää. Molemmat ovat tällä hetkellä kaltereiden takana.

Garmi kirjoitti aseistakieltäytymisjulistuksessaan: "En voi värväytyä, koska hyvin nuoresta alkaen olen uskonut, että ihmiset ovat tasa-arvoisia. En usko, että on jotain nimittäjää, jonka kaikki juutalaiset jakavat ja joka erottaa heidät arabeista. En usko, että minua tulisi kohdella eri tavalla kuin Gazassa tai Jeninissä syntynyttä lasta enkä usko, että kenenkään meistä suru ja onni on tärkeämpää kuin kenenkään toisen. (...) Henkilönä, joka syntyi voimakkaammalle puolelle Välimeren ja Jordan-joen välissä vallitsevassa hierarkiassa, minulla on sekä mahdollisuus että velvollisuus yrittää taistella tätä hierarkiaa vastaan."

Hilel Garmi vangittiin ensimmäisen kerran 29. heinäkuuta, kuusi päivää sen jälkeen kun hän jätti ilmoittautumatta värväyskeskuksessa. Siviilipukuiset sotilaat pidättivät hänet kotonaan - mitä Israelin armeija ei ole tehnyt vuosikausiin.

Rauhanjärjestön puheenjohtaja syytettynä terrorismin tukemisesta Turkissa

Aseistakieltäytyjäliiton turkkilaisen sisarjärjestön VRDER:n puheenjohtaja Merve Arkunin toiminnasta on aloitettu rikostutkinta. Arkunia syytetään "propagandan tuottamisesta terroristijärjestölle". Turkissa on voimassa "yleisön armeijasta vieraannuttamisen" vastainen laki, joka kriminalisoi julkisen aseistakieltäytymisoikeuden puolesta puhumisen, ja jonka nojalla voidaan tuomita jopa kahden tai kolmen vuoden vankeuteen.

VRDER:n mukaan rikostutkinnan syy on tiedotustilaisuus, jonka se järjesti kansainvälisenä aseistakieltäytyjäpäivänä 15.5.2016 Diyarbakirin kaupungissa. Tilaisuudessa jaetun kannanoton otsikkona oli: "Emme anna Diyarbakirin muuttua varuskuntakaupungiksi", minkä lisäksi siellä jaettiin aseistakieltäytyjien itse kirjoittamia aseistakieltäytymisjulistuksia. Tilaisuudessa myös kehotettiin ihmisiä suojelemaan kaupungin läheisiä metsäalueita sotatoimien aiheuttamilta ympäristötuhoilta sekä arvosteltiin Turkin armeijan sotilasoperaatioiden inhimillisiä, ympäristöllisiä ja kulttuurisia vaikutuksia Turkin Kurdistanissa.

Nyt kaksi vuotta tämän jälkeen VRDER on saanut tietää sen puheenjohtajaa vastaan   aloitetusta rikostutkinnasta. 5.6.2018 Arkun antoi Istanbulissa Turkin poliisin terrorismin vastaiselle osastolle lausunnon jossa ilmoitti, että aseistakieltäytyjät ovat vastustaneet sotaa eri puolilla maailmaa, ja että järjestön 15.5.2016 julkaisema kannanotto ilmaisi heidän mielipiteensä sodasta. Myös VRDER julkaisi puheenjohtaajaansa tukeakseen julkilausuman, jossa todetaan muun muassa:

"Vaikka hallitus yrittää pelotella ja masentaa aseistakieltäytyjiä ja antimilitaristeja rikostutkintojen ja oikeudenkäyntien avulla, se ei tule onnistumaan. Me, jotka puolustamme elämää kuolemaa vastaan ja rauhaa sotaa vastaan, emme lakkaa sanomasta ääneen, että aseistakieltäytyminen on ihmisoikeus. Merve Arkun ei ole yksin! Rauhan puolustaminen ei ole rikos!

Uusia vankeustuomioita aseistakieltäytyjille Turkmenistanissa

Turkmenistanin tuomioistuimet jatkavat vankeustuomioiden jakamista aseistakieltäytyjille. Kesä-elokuussa 2018 kuusi aseistakieltäytyjää on vangittu. Lisäksi kaksi aseistakieltäytyjää vangittiin jo tämän vuoden tammikuussa. Kaikki vangitut ovat iältään 18–24 -vuotiaita Jehovan todistajia, jotka ovat kieltäytyneet pakollisesta asepalveluksesta uskonnollisista syistä. Heidän saamansa tuomiot ovat pituudeltaan yhdestä kahteen vuotta.

Tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana vangitut kuusi aseistakieltäytyjää – Arslan Begenchov, Kerven Kakabayev, Mekan Annayev, Ikhlosbek Rozmetov, Veniamin Genjiyev ja  Maksat Jumadurdiyev – suorittavat rangaistustaan Seydin työleirillä. Elokuussa tuomitut Isa Sayayev ja Ruslan Artykmuradov ovat valittaneet tuomioistaan, ja heidät on toistaiseksi määrätty yhden vuoden vankeuteen tavallisilla siviilihallinnon ylläpitämillä työleireillä. Jos heidän valituksensa hylätään, heidätkin todennäköisesti siirretään Seydin työleiriin.

Turkmenistanissa asepalvelus on pakollinen 18–27 -vuotiaille miehille, ja sen pituus on yleensä kaksi vuotta. Huolimatta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön toistuvista vetoomuksista Turkmenistanin valtio ei ole ottanut käyttöön siviilipalvelusjärjestelmää vaihtoehtona asepalvelukselle.