Antimilitaristinen utopia

Toukokuussa 2018 Aseistakieltäytyjäliiton uusien illan ja rintanappityöpajan osallistujat pääsivät kertomaan asioita, jotka luonnehtivat heidän omaa ihanneyhteiskuntaansa, utopiaa. Tältä siis näyttäisi antimilitaristien parempi maailma...

"Ei tarvetta pelkoon tai hierarkioihin tai vihaan, koska keskustelu ja muiden huomioiminen."

"Ei sotaa. Ihmiset leikkivät sateessa, yhdessä. Moderni ja vanha, järki ja perinteet eivät ole ristiriidassa. Vapaus."

"Ei armeijoita tai sotaa, vaan keskustelua, demokratiaa ja diplomatiaa."

"Sodankäynnin säännöt, jos niitä toteutettaisiin, olisivat radikaali muutos kohti ideaalimpaa maailmaa myös. YK:n turvallisuusneuvoston jäsenetkin pitäisi voida tuomita sotarikoksistaan."

"Ei eriarvoistumista. Ei vihaa. Ei väkivaltaa. Ei pelkoa erilaisuutta kohtaan."

"Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kuunnellaan toisiamme ja pidetään toisistamme huolta - rajoista välittämättä, hyväksyen erilaisuus."

"Anarkistinen unelma - antimilitaristinen utopia."

"Toisten kunnioittaminen itseisarvona, ei perustuen statukseen."

"We can have a world where we don't kill. Peace can be reality."

"Katsoin itään länteen ja etelään. Enkä mä nähnyt Isänmaata missään. Isänmaa on vain sotahullujen keksintö."

"Ei pelkoa sodasta. Kansan ei tarvitse elää pelossa."

"Köyhyyttä ei ole juuri lainkaan, koska rahaa ei tuhlata pölyyntyviin aseisiin ja armeijoihin."

"Kaikilla mahdollisuus vaikuttaa omaan poliittiseen ympäristöön ja taloudelliseen olotilaan ilman ikäviä seurauksia ja oikeus kieltäytyä kaikesta väkivallasta."

"Sota ei ole itsestäänselvyys ja väkivalta ei ole ensimmäinen vaihtoehto arkisissakaan tilanteissa."

"Ihmisoikeuksien julistus on itsessään radikaali. Jos se toteutuisi maailma olisi jo melko hyvä utopia."

"Mitään muuta kauppaa kuin reilua kauppaa ei pitäisi voida käydä. Ympäristötuhoja ei pitäisi voida tehdä ilman aitoa kompensaatiota."

KOONNUT: AKU KERVINEN JA NELLI TOLONEN