2018/2

Suomi ilman asevelvollisuutta

Utopiaa Suomesta ilman asevelvollisuutta ei ole kovin vaikea kuvitella, sillä se on jo todellisuutta valtaosassa Euroopan maista. Niissä kun asevelvollisuus tai ainakin sen toimeenpano on lakkautettu ja korvattu vapaaehtoisuuteen perustuvalla järjestelmällä. Lähimmät esimerkit löytyvät Norjasta ja Ruotsista, joiden "sukupuolineutraalissa asevelvollisuudessa" kaikkia koskeva pakko rajoittuu armeijan nettisivuilta löytyvän kutsuntalomakkeen täyttämiseen.

Maailmanhallitus – uhka vai mahdollisuus?

Tänään, 5. maaliskuuta 2052, YK:n maailmanhallitus julisti hätätilan Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja päätti humanitaarisen avun lähettämisestä alueelle, joka on kärsinyt äärimmäisestä kuumuudesta ja pahasta kuivuudesta. Alueella on huutava pula juomavedestä ja ruoasta ja asukkaat kärsivät vakavasta aliravitsemuksesta. Pandemia on tappanut useita kymmeniä ihmisiä, eikä sairaaloissa ei ole enää lääketarvikkeita. Kaikki maailmanhallituksen osavaltiot päättivät yksimielisesti osallistua operaatioon auttaakseen alueen asukkaita selviytymään katastrofista.

Antimilitaristinen utopia

Toukokuussa 2018 Aseistakieltäytyjäliiton uusien illan ja rintanappityöpajan osallistujat pääsivät kertomaan asioita, jotka luonnehtivat heidän omaa ihanneyhteiskuntaansa, utopiaa. Tältä siis näyttäisi antimilitaristien parempi maailma...

"Ei tarvetta pelkoon tai hierarkioihin tai vihaan, koska keskustelu ja muiden huomioiminen."

"Ei sotaa. Ihmiset leikkivät sateessa, yhdessä. Moderni ja vanha, järki ja perinteet eivät ole ristiriidassa. Vapaus."

Aseistakieltäytymisuutisia maailmalta

Israelilaisia aseistakieltäytyjiä tuomiokierteessä

Aseistakieltäytyjä Mattan Helman vapautettiin tuomiokierteestä toukokuussa. Ennen sitä hän oli istunut vangittuna 110 päivää. Virallinen vapautusperuste oli "erittäin huono käytös". Yleinen käytäntö Israelissa on, että aseistakieltäytyjille langetetaan useita peräkkäisiä tuomioita ja lopulta heidät vapautetaan palveluksesta.

Yhdistele sisältöä