Patrian panssariajoneuvo Jemenissä - kantelu asevientiluvista oikeuskanslerille

Rauhanjärjestöt Rauhanliitto ja Sadankomitea jättivät 23.1. kantelun valtioneuvoston oikeuskanslerille. Ne pyytävät oikeuskansleria tutkimaan, ovatko valtioneuvoston Patria Land Systemsille myöntämät asevientiluvat Arabiemiraatteihin lainmukaisia.

Valtioneuvosto myönsi Patrian AMV-panssariajoneuvoille vientiluvan Arabiemiraatteihin 25.11.2015 ja jatkoi vientilupaa 11.1.2018. Rauhanliitto ja Sadankomitea vaativat vientiluvan perumista jo helmikuussa 2016.

Julkisuudessa olleiden tietojen ja Arabiemiraattien armeijan levittämän videomateriaalin mukaan vastaavia Patrian ajoneuvoja on käytetty Jemenin sodassa. Helsingin Sanomien (21.1.) mukaan videomateriaali ajoneuvoista näyttää paikantuvan taisteluihin Jemenissä, joissa Arabiemiraattien sotilasliittouma saattoi syyllistyä sotarikokseen pommittaessaan sairaalaa.

”Viimeistään vientiluvan jatkamisesta päätettäessä hallituksen on pitänyt tietää, että sotatoimissa Jemenissä on hyökätty siviilikohteisiin ja tehty sotarikoksia, mikä on muun muassa kansainvälisen asekauppasopimuksen vastaista”, sanoo Sadankomitean puheenjohtaja Timo Mielonen.

”Kantelulla oikeuskanslerille haluamme selvittää, onko hallitus toiminut lainmukaisesti ja ottanut vaadittavalla tavalla huomioon Suomen kansainväliset sitoumukset myöntäessään vientilupia sotaan osallistuvaan maahan”, Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius toteaa.

Rauhanjärjestöjen lisäksi Pelastakaa lapset ja Amnesty International ovat vaatineet Suomea lopettamaan aseviennin Jemenissä sotaa käyviin maihin. Amnestyn hallitukselle osoittaman vetoomuksen voi allekirjoittaa järjestön nettisivuilla.