Euroopan aseistakieltäytyjät kokoontuivat Nikosiassa

Seuraava EBCO:n hallituksen kokous järjestetään Brysselissä maaliskuussa 2018.

European Bureau for Conscientious Objection (EBCO) kokoontui Nikosiassa Kyproksella marraskuun alussa. Eurooppalaisten aseistakieltäytyjäjärjestöjen katto-organisaatiota edusti Aseistakieltäytyjäliiton Esa Noresvuo. Hänet valittiin myös järjestön hallitukseen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Ennen häntä EBCO:n Suomen edustajana toimi Jussi Hermaja.

EBCO kampanjoi ja lobbaa europarlamentissa ja Euroopan neuvostossa aseistakieltäytymisoikeuden tunnustamisen ja aseistakieltäytyjien vapauttamisen puolesta. Järjestö tuottaa vuosittain raportin eri Euroopan maiden aseistakieltäytyjien tilanteesta.

Kokous ja sen oheistapahtumat järjestettiin kahtia jaetun kaupungin välisellä YK:n valvomalla aselepoalueella. Kyproksen tasavallasta pääsee liikkumaan EU-passilla vapaasti Turkin miehittämän Pohjois-Kyproksen puolelle ja takaisin, mutta kokoukseen osallistuneille pohjoiskyproslaisille ja turkkilaisille liikkuminen kaupungin eteläosiin ei ollut mahdollista.

Kokousta isännöivät Gina Chappa Kyproksen tasavallasta ja Murat Kanatli Pohjois-Kyproksesta. Heidän edustamansa järjestö ajaa aseistakieltäytyjien etuja ja toimii Kyproksen demilitarisoinnin puolesta. Asevelvollisuutta toteutetaan aseleporajan molemmin puolin. Etelässä on käytössä pituutensa puolesta rangaistuksenomainen siviilipalvelus, joka toimii puolustusministeriön alaisuudessa. Pohjoisessa ei ole vielä aseistakieltäytymisoikeutta, mutta parlamentissa on käynnissä siviilipalvelusjärjestelmän valmistelutyö. Vastaavaa edistystä on vaikea uskoa tapahtuvan tämän hetken manner-Turkissa.

Kokouksen osallistujat tutustutettiin paikalliseen kulttuurin etenkin rauhantyön näkökulmasta. Puskurivyöhykkeellä sijaitsee keskinäisen dialogin ja yhteisen toiminnan tila Home for co-operation. EBco:n vierailun aikana siellä valmisteltiin vuosittaista rajoja rikkovaa taidefestivaalia. Eri puolilla Nikosiaa toimii useita rauhanprojekteja. Chappan ja Kanatlin ryhmä järjestää vuosittain jossain päin Nikosiaa antimilitaristisen kadunvaltauksen, johon osallistuu satoja ihmisiä vaatimaan Kyproksen yhdistymistä ja demilitarisointia.

Vuosiraportti: aseistakieltäytymisoikeus vastatuulessa

EBCO:n vuoden 2017 raportti julkaistiin 10. joulukuuta. Raportissa todettiin aseistakieltäytymisoikeuden etenemisen ottaneen takapakkia tänä vuonna Euroopassa. Raportin mukaan lyhytkestoisen asevelvollisuuden palauttamista suunnitellaan Kroatiaan. Mikäli aie etenee, pelätään sen saavan aikaan dominoefektin Balkanilla. Georgia palautti asevelvollisuuden, josta se luopui vuonna 2016. Sveitsissä liittoneuvosto ehdottaa rangaistuksenomaisen siviilipalveluksen muuttamista entistä epähoukuttelevammaksi.

Raportti osoittaa Venäjän ja Turkin ihmisoikeustilanteiden huononemisen. Venäjä kielsi Jehovan todistajien toiminnan syyttäen uskontokuntaa ääriryhmäksi. Kiellon jälkeen useiden Jehovan todistajien vakaumusta ei ole hyväksytty heidän hakiessa siviilipalvelukseen ja osa heistä on ryhtynyt totaalikieltäytyjiksi. Turkissa ei ole tunnustettu aseistakieltäytymisoikeutta ja palvelusta suorittamattomat määrätään toistuvasti maksamaan sakkoja. Vuonna 2016 julistetun hätätilan jälkeen aseistakieltäytyjiä, joilla on yhteyksiä vasemmisto- tai kurdiliikkeisiin voidaan pakkorekrytoida asepalvelukseen.

Raportti ottaa huomioon myös Euroopasta turvapaikkaa hakeneet aseistakieltäytyjät. Turvapaikkoja on myönnetty eri Euroopan maissa ainakin Venäjältä, Syyriasta, Turkista ja Ukrainasta paenneille aseistakieltäytyjille.

RAPORTTI ON LUETTAVISSA OSOITTEESSA
WWW.EBCO-BEOC.ORG