Ydinaseet kieltävä sopimus hyväksyttiin YK:ssa

 

 

 

 

 

 

 

”We made it”, iloitsivat ICAN-aktivistit maailman ensimmäisen ydinaseet kieltävän  sopimuksen johdosta heinäkuussa. Kuva: International Campaign to  Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

Ydinaseet ovat olleet ainoa ja viimeinen joukkotuhoase, jota ei ole kielletty kansainvälisellä sopimuksella. Nyt tilanne on muuttunut, kun YK:ssa hyväksyttiin perjantaina 7.7. maailman ensimmäinen ydinasekieltosopimus. Ydinasekieltosopimuksesta käytyyn äänestykseen osallistui 124 maata. 122 äänesti kiellon puolesta, yksi vastaan (Hollanti) ja yksi äänesti tyhjää (Singapore). Itse neuvotteluihin osallistui 129 maata.

Yhteistä neuvotteluihin osallistuneille valtioille on se, että yhdelläkään neuvotteluihin osallistuvista maista ei ole omaa ydinasetta.  Maailman tuhoisimpana joukkotuhoaseena ydinaseet uhkaavat kuitenkin myös ydinaseettomissa valtioissa asuvia ihmisiä. Ydinaseettomien maiden tavoitteena on sopimuksen avulla muuttaa normia ja stigmatisoida ydinaseiden hallussapito. Kieltosopimuksen allekirjoittavat valtiot sitoutuvat kieltämään ydinaseiden hallussapidon ja niiden sijoittamisen omalle maaperälleen.

Suomi ei osallistunut New Yorkissa järjestettyihin sopimusneuvotteluihin. Suomi ei ollut paikalla edes tarkkailemassa neuvotteluita, mistä suomalaiset rauhanjärjestöt ovat olleet tyrmistyneitä. Rauhanjärjestöjen mielestä Suomella olisi ollut neuvotteluissa hyvä tilaisuus vaikuttaa sopimuksen sisältöön ja osoittaa aktiivista rauhantahtoaan.


”Nyt Suomen pitäisi viimein osoittaa todellista tahtoa ydinaseriisunnassa ja valmistautua sopimuksen allekirjoittamiseen”, Tarja Cronberg Suomen ICAN-verkostosta muistuttaa. Pohjoismaista Ruotsi osallistui näihin neuvotteluihin.

Nyt hyväksytty ydinasekieltosopimus avautuu allekirjoituksille tämän vuoden syyskuussa. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen valtioiden on myös ratifioitava se. Sopimus astuu voimaan määräajan kuluttua siitä, kun 50 valtiota on ratifioinut sen.

LÄHDE: SUOMEN RAUHANLIITTO