Kokemuksia Helsingin Siviilien puolustus -opintopiiristä

Maaliskuussa väkivallattoman toiminnan mahdollisuuksia esitelleestä alustuksesta lähti liikkeelle Siviilien puolustus -projekti, jonka "tarkoitus on (1) kehittää puolustusratkaisu sotilaallisia ja muita väkivaltaisia pakkotoimia (hyökkäys, miehitys, vallankaappaus ym.) vastaan, joka (2) on väestön itse organisoima ja johtama, ja perustuu (3) väkivallattomaan toimintaan, jota myös (4) opiskellaan, tiedotetaan, harjoitellaan ja kehitetään keskustelun kautta.” Opintopiiri on kokoontunut tähän mennessä kuudesti, jonka lisäksi SP-tapahtumia on järjestetty neljä kertaa Tampereella. Lokakuussa projekti laajenee Poriin.

Opintopiiri alkoi tutustumalla Brian Martinin Social Defence - Social Change -kirjaan, jossa hahmotellaan hierarkiatonta ja väkivallatonta puolustusratkaisua. Toisen kokoontumisen aiheena oli ylhäältä alas organisoidun sosiaalisen puolustusjärjestelmän vertaaminen ruohonjuuritason vastaavaan. Tällöin kuultiin valtiollisia siviilivastarintakokeiluja esitellyt alustus. Illan mittaan huomasimme olevamme perustavanlaatuisten valtiota käsittelevien kysymysten äärellä.

Seuraavilla kerroilla aihepiiriä lähestyttiin useiden historiallisten tapausten kautta, joissa väkivallattomalla toiminnalla on ollut keskeinen rooli. Opintopiirissä on mukana useampi historiaa hyvin tunteva henkilö, joten erinäiset vallankaappaukset, miehitykset ja sortohallitusten kaatamiset reilun sadan vuoden aikahaitarilla ovat olleet usein esillä. Suomen historiasta on kaivettu esiin mm. venäläistämistoimien vastainen ns. passiivinen vastarinta ennen itsenäisyyttä. Lisäksi yhden kokoontumisen ajan opintopiiri pohti vuoden 1918 sotaan johtaneita syitä ja sitä oliko väkivaltainen konflikti väistämätön vai olisiko sen voinut estää. Edellisellä kerralla aiheena oli Syyrian kansannousun muuttuminen sisällissodaksi. Epäonnistumiselle löytyi teoreettisesti järkeenkäyviä syitä tukeuduttaessa esimerkiksi Chenowethin ja Stephanin väkivallattomia ja väkivaltaisia kampanjoita vertailevaan Why Civil Resistance Works -tutkimukseen.

Joukossa ajatukset jalostuvat

Parasta kokoontumisissa on niiden kunnioittava ja lämmin ilmapiiri. Kaikille halukkaille annetaan tilaa puhua. Osallistujat ajattelevat eri tavalla asioista, joka on opintopiirin rikkaus. Se takaa sen, että asioita katsotaan useilta kanteilta. Yhdistävää piiriläisille toki on halu väkivallattoman vastarinnan kehittämiseen tai ainakin uteliaisuus sen mahdollisuuksiin.

Ennakkotietojen puute ei ole este tapahtumiin osallistumiselle, sillä kokoontumisten kaava on, että joku pitää pienen alustuksen illan aiheesta. Alustusta täydentää jaossa oleva lukumateriaali. Kuka tahansa piirin osallistujista voi valita pitävänsä seuraavan kerran alustuksen. Tähän saa apua ja vinkkejä muilta tarvittaessa.

Keskustelemalla ja kuuntelemalla oppii eri tavalla kuin lukemalla. Puhetaidot ja analyyttinen ajattelu kehittyvät kun ajatukset on perusteltava uskottavasti ja muille ymmärrettävästi. Asioiden monimutkaisuus ei katoa, mutta tuntuu hyvältä kun toisinaan asiat myös loksahtelevat paikoilleen.

Helsingin tapahtumiin on osallistunut yleensä noin kymmenen henkeä. Monet tulevat paikalle joka kerralla, toiset silloin tällöin. Lähes aina joku uskaltautuu myös ensimmäistä kertaa. Mitään etukäteisilmoittautumista tai valmistautumista ei tarvitse tehdä saapuakseen. Kaikki ovat tervetulleita. Minkäänlaista syrjintää opintopiirissä ei hyväksytä.

Usein keskustelut leviävät laajemmin yhteiskunnallisen ilmapiiriin arviointiin ja toivotun muutoksen aikaansaamisen strategiointiin. Koska keskustelua ei aina malttaa lopettaa, on Rauhanaseman tilaisuuksien yhteydessä sauna lämpimänä loppuillasta. Opintopiiriläiset myös kokkaavat joka kerta ruokaa tarjolle.

Projekti hakee vielä osittain muotoaan. Esimerkiksi netissä työskentelyn potentiaali jää tällä hetkellä pitkälti hyödyntämättä. Kokoontumisten etäosallistumisesta luovuttiin parin ensimmäisen kerran kokeilujen jälkeen, mutta niiden mahdollisuutta pidetään yllä. Myös vierailut eri kaupunkeihin jatkuvat.

Seuraava Siviilien puolustus tilaisuus järjestetään 11.10. Porissa. Helsingin opintopiiri kokoontuu seuraavan kerran 8.11. Facebookin Siviilien puolustus -sivulta voi lukea lisää aiheesta. Tapahtumien ajat löytyvät aina AKL:n nettisivuilta ja Facebookista.

OPINTOPIIRILÄINEN