Kansalaispalvelus rikkoisi ihmisoikeussopimuksia

Reserviläisliitto ehdotti 5.6. julkaisemassaan tiedotteessa kaikkia koskevan kansalaispalveluksen luomista. Nykyinen siviilipalvelus korvattaisiin muutaman päivän tai viikon kestävällä koulutuksella, joka koskisi myös kaikkia naisia sekä nykyään palveluksesta vapautettuja miehiä. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että parempi ratkaisu olisi kaikille vapaaehtoinen palvelus.

"Halu pelastaa asevelvollisuus ja saada kaikki kytkettyä tavalla tai toisella maanpuolustukseen on ilmeisen kova, koska sen toteuttamisen hintana ollaan valmiita päästämään armeijaa käymättömät mahdollisesti muutaman päivän mittaisella palveluksella", Aseistakieltäytyjäliitto toteaa. Tähän asti siviilipalvelusta ollaan oltu haluttomia lyhentämään edes kansainvälisten ihmissoikeussopimusten edellyttämälle tasolle.

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että ehdotus kertoo nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän ongelmista. Armeijan käy tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa miehistä ja 2-3 prosenttia naisista. Silti se tuottaa tarpeeseen nähden aivan liikaa koulutettuja sotilaita. Armeijan käyneitä reserviläisikäisiä on yli 900000, kun armeijan sodanaikainen vahvuus on ministeri Niinistön toteuttamien laajennusten jälkeen 280000 sotilasta.

Vain kategorista miessukupuolta koskeva asevelvollisuus sopii instituutiona erittäin huonosti nykyaikaan. Sen muuttaminen yleiseen palvelusvelvollisuuteen on käytännössä mahdotonta, koska palveluksen suorittavia on nytkin tosiasiassa liikaa. Ainoa mahdollisuus olisi siis lisätä armeijan ulkopuolella palvelevien määrää, ja tähän myös Reserviläisliiton ehdotus tähtää.

Kuten muissakin kansalaispalvelusehdotuksissa, tässäkin ongelmana ovat ihmisoikeudet - kustannusten ja järjestelmän yleisen tarpeellisuuden lisäksi. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset kieltävät asevelvollisuuden laajentamisen siviiliyhteiskunnassa laajasti toteutettavaksi sanktioiduksi palvelusvelvollisuudeksi. Siviilipalvelusta saa järjestää vakaumuksellisille aseistakieltäytyjille, mutta vain heille. Muu on kiellettyä pakkotyötä (mm. YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus, 8. artikla).

Nykyisen järjestelmän muuttaminen on välttämätöntä, mutta paras ja realistisin tapa on kaikille vapaaehtoinen järjestelmä, Aseistakieltäytyjäliitosta todetaan. Esimerkiksi Norjan ja Ruotsin asevelvollisuuden nimellä kulkevat mallit ovat käytännössä vapaaehtoisia ja kohtelevat eri sukupuolia samalla tavalla.