Ihmisoikeusongelma ratkaistava vapautuslakia laajentamalla

Totaalikieltäytyjien kohtelu nousi toukokuussa jälleen esiin Helsingin hovioikeuden käsiteltävänä olevan tapauksen seurauksena. Siviilipalveluksesta kieltäytymisestä syytetty totaalikieltäytyjä vaatii, että hänet on jätettävä rangaistukseen tuomitsematta, koska tuomio merkitsisi syrjintää palveluksesta vapautettuihin Jehovan todistajiin verrattuna. Hovioikeus käsitteli asiaa toukokuun alussa ja antaa ratkaisunsa kesäkuun puoliväliin mennessä. Antimilitaristin lähtiessä painoon päätöstä ei oltu vielä annettu.

Mikäli hovioikeus päättää olla langettamatta rangaistusta, tulee ennakkopäätöksen vaikuttaa välittömästi myös muiden totaalikieltäytyjien kohteluun. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että hovioikeuden päätöksestä riippumatta asia on kuitenkin korjattava pikaisesti laajentamalla Jehovan todistajien vapautusmahdollisuutta koskemaan myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä. Tämä on myös YK:n ihmisoikeuskomitean kanta. Komitea, jonka tehtävä on Suomea sitovan kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen tulkitseminen, on todennut useaan otteeseen nykyisen tilanteen syrjiväksi ja vaatinut Suomea laajentamaan lakia koskemaan muitakin vakaumuksia. Viimeksi se otti asiaan kantaa Suomen määräaikaisraportin käsittelyn yhteydessä
vuonna 2013.

Jos asiaa ryhdyttäisiin ratkaisemaan kumoamalla Jehovan todistajien vapauttamislaki, merkitsisi se uskonnonvapauden kaventamista. Se johtaisi myös asevelvollisuusjärjestelmän aiheuttamien vapausrangaistusten määrän lisääntymiseen, mikäli Jehovan todistajat tai osa heistä päätyisi siihen, että Suomen siviilipalveluksen suorittaminen ei ole heille hyväksyttävä ratkaisu.

Suomen totaalikieltäytyjien asemaa arvioidaan lähitulevaisuudessa myös kansainvälisissä elimissä. Viime talvena vankeusrangaistuksen suorittanut totaalikieltäytyjä jätti huhtikuussa kohtelustaan valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle. Valituksessa viitattiin muiden totaalikieltäytyjien syrjintään Jehovan todistajiin verrattuna sekä aseistakieltäytyjille tarjottavan siviilipalveluksen pituuteen, jonka YK:n ihmisoikeuskomitea on myös todennut syrjiväksi. Muitakin valituksia on tekeillä sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle että YK:n ihmisoikeuskomitealle.