Asevelvollisuus" palaa Ruotsiin

Kuten Suomenkin tiedotusvälineissä on runsaasti kerrottu, Ruotsi palauttaa asevelvollisuuden heinäkuun alussa. Päätöksen perusteena ovat vapaaehtoisten värväämisessä esiintyvät ongelmat sekä Venäjän lisääntynyt sotilaallinen toiminta Itämeren alueella.

Todellisuudessa Ruotsin malli perustuu kuitenkin myös tulevaisuudessa vapaaehtoisuuteen. "Asevelvollisuus" tarkoittaa sitä, että kaikille asevelvollisuusikäisille sukupuolesta riippumatta lähetetään kutsuntakirje, johon vastaamatta jättäminen on sanktioitu sakoilla. Kirjeen saajista kutsuntoihin kutsutaan noin 15% ja palveluksen heistä suorittaa vajaat 5%. "Riski pakottamiseen näyttää hyvin pieneltä", sanoi Ylen 19.5. haastattelema puolustusvoimien rekrytoinnista vastaava Bengt Forssten.

Ruotsin malli ei siis juurikaan muistuta Suomessa toteutettavaa asevelvollisuutta, mutta on varsin samanlainen Norjan "sukupuolineutraalin asevelvollisuuden" kanssa. Norjassa palvelukseen värvätään kustakin ikäluokasta vajaat 20%.

Asevelvollisuus lakkautettiin Ruotsissa vuonna 2010.