Pääkirjoitus: Hölmöläisten aseet

Ydinaseista kirjoittaminen on henkisesti raskasta. Mitä enemmän aiheeseen tutustuu, sitä vahvemmaksi tulee tunne omasta riittämättömyydestä. Sitä suuremmaksi nousee ihmetys.

Miten on mahdollista, että ihmiskunta on ajautunut tilanteeseen, jossa valtioilla on maapallon ja kaikkien sen ihmisasukkaiden tuhoamiseen moninkertaisesti tarvittava ydinpommimää- rä jatkuvassa valmiudessa? Miksi tästä itsestäänselvyydestä pitää vieläkin jauhaa?

Ydinaseiden haittavaikutukset eivät rajoitu vain tulevaisuuden visioon ydinsodasta. Ydinaseiden tuotannon ja ylläpidon vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen ovat todellisia jo realisoituneita ongelmia tässä hetkessä.

Ydinaseilla ei ole mitään käyttöä. Niiden käyttäminen johtaisi ketjureaktioon ja tarkoittaisi vääjäämättä koko meidän tuntemamme sivilisaation tuhoa. Kaikista turvajärjestelyistä huolimatta ydinasekin voi laueta vahingossa, eritoten ydinasevaltioiden määrän vain lisääntyessä.

Lapsikin ymmärtää, että ydinaseista on vihdoin päästävä eroon. Toinen juttu on, ymmärtävätkö poliitikot sen. Suomalaiset kansanedustajat voisivat osoittaa olevansa hölmöläisiä parempia vaatimalla, että Suomi tukee ydinasekieltosopimusta YK:ssa.

P.S. Minun piti alun perin toimittaa Antimilitaristia kahden numeron ajan, mutta työrupeama venyikin reiluksi kahdeksi vuodeksi ja peräti yhdeksän numeron mittaiseksi. Haluan kiittää kaikkia kymmeniä avustajia, jotka ovat pyyteettömästi olleet mukana lehden tekemisessä. Tänä aikana Antimilitaristi on ilmestynyt säännöllisesti, kasvattanut sivumääräänsä ja sisältö on monipuolistunut. Tärkein ja suurin kiitos menee kuitenkin teille, hyvät lukijat! Ilman teitä Antimilitaristi ei olisi mitään!