Turvattomuuden tunteen ruokkimisen politiikasta

Kirja-arvostelu: RAIMO PESONEN: Viholliskuvien paluu. Turvallisuuspolitiikan taskukirja.  Like, 2016. 144 sivua.

Kirjailija Raimo Pesonen muistuttaa kirjassaan turvallisuuspolitiikan olevan laaja-alainen käsite.

Usein turvallisuuspolitiikasta puhuttaessa keskitytään sotilaalliseen toimintaan ja liittoumiiin. Turvallisuus on kuitenkin sisäsyntyistä ja perustuu ihmisen tunteeseen omasta ja valtion turvallisuustilanteesta.

Pesonen nostaa kirjassaan esiin, kuinka turvallisuuspolitiikasta käytävä keskustelu on myös sisäpolitiikkaa ja kuinka Suomea ollaan määrätietoisesti viemässä NATO:n jäseneksi. Pesonen ruotii erityisesti joukkotiedotusvälineiden roolia NATO-jäsenyyden ajajana uutisointinäkökulmiensa ja -valintojensa kautta.

Kirjallaan Pesonen haluaa antaa eväitä turvallisuuspoliittiseen keskusteluun Suomessa. Tällä hetkellä ollaan voimakkaasti kulkemassa suuntaan, jossa nykyiselle NATO-kumppanuudelle ja sen päässä siintävälle täysjäsenyydelle ei esitetä julkisuudessa juuri kriittisiä puheenvuoroja.

Viholliskuvien paluu on nimenomaan taskukirja: lyhyt selkeä ja luettava. Kaikkiin turvallisuuspolitiikan kysymyksiin siitä ei  vastauksia löydy, mutta se laukaisee lukijassaan kriittisen ajattelun siemenen.

Ehkä nyt vihdoin Suomessa päästään keskustelemaan NATO:stakin tosiasioihin perustuen.