Antimilitarismi

vrt. militarismi

Puolustusvoimat suosituin leikkuskohde

Kesäkuun alussa julkaistun nuorisoasian neuvottelukunnan “nuorisobarometrin” mukaan puolustusmenot olisivat nuorten 15–29 vuotiaiden suomalaisten mielestä ensijainen kohde, mikäli julkisia menoja leikataan. Suomen arvostetuimman instituution budjettiosuudesta olisi valmis tinkimään 87% tutkimusta varten haas­ta­tel­luista nuo­ris­ta. 24%:n mielestä niistä voisi leikata “paljon” ja 46%:n mielestä “jonkin verran”. Tiukimmin nuoret halu­aisi­vat tutki­muksen mukaan pitää kiinni sosiaali- ja terveydenhoitomenoista.

Jyväri

Jyväri oli 80-luvulla ilmestynyt Jyväskylän seudun siviilipalvelusseura ry:n jäsenlehti.


Yhdistele sisältöä