Tuuli Vuori

EU-rahat päätymässä aseteollisuuden taskuun

Euroopan unioni rahoittaa monenlaisia hankkeita, kuten monille tuttua Erasmus-opiskelijavaihto- ohjelmaa. Hankkeiden rahoitus kanavoidaan erilaisten rahastojen ja ohjelmien kautta, ja varat niihin tulevat jäsenmailta. Yhteistä EU:n rahoituksen periaatteille on ollut, että itseään rauhan edistäjänä markkinoiva unioni antaa rahaa rauhanomaisiin hankkeisiin sekä siviilitarkoituksiin. Nyt tämä on kuitenkin muuttumassa.

Asevelvollisuus ja sukupuoli

Nuori mies horjuu pöydän takana pohjoiskarjalaisilla festareilla välillä metalliseen
telttakeppiin nojautuen. "Armeija oli mulle tosi tärkee juttu", hän selittää ja jatkaa "siis onhan tää teidänkin asia hyvä, mutkun tää suomalainen yhteiskunta, ei täällä oo enää yhteisöllisyyttä. Mut kun meet inttiin niin siellä piti tehdä porukalla, ja tapas vaikka minkälaista jengiä. Armeija on ainoo paikka Suomessa missä ihmiset voi enää oppia yhteisöllisyyttä!"

Feministinen ratkaisu asevelvollisuusongelmaan on asevelvollisuuden lakkauttaminen

Suomen "yleistä" asevelvollisuutta on monesti kutsuttu miesten tasa-arvo-ongelmaksi, koska se velvoittaa vain miehet viettämään puolesta vuodesta vuoteen armeijassa tai siviilipalveluksessa. Kuitenkin vain miehiä koskeva asevelvollisuus on luotu hyvin miesvaltaisessa poliittisessa järjestelmässä miesten päätöksillä. Samoin rohkenen väittää, että nykyäänkin asevelvollisuuden alasajoa estävään joukkoon kuuluu vähintään yhtä paljon eri-ikäisiä miehiä kuin naisia.

Yhdistele sisältöä