Kaj Raninen

Suomi ilman asevelvollisuutta

Utopiaa Suomesta ilman asevelvollisuutta ei ole kovin vaikea kuvitella, sillä se on jo todellisuutta valtaosassa Euroopan maista. Niissä kun asevelvollisuus tai ainakin sen toimeenpano on lakkautettu ja korvattu vapaaehtoisuuteen perustuvalla järjestelmällä. Lähimmät esimerkit löytyvät Norjasta ja Ruotsista, joiden "sukupuolineutraalissa asevelvollisuudessa" kaikkia koskeva pakko rajoittuu armeijan nettisivuilta löytyvän kutsuntalomakkeen täyttämiseen.

Voiton päivästä 50 vuotta – Suomi voitti?

Sivari&Totaalin numerossa 2/1995 Kaj Raninen arvioi Suomen tapaa käsitellä sotahistoriaansa.

Kaikki historiankirjoituksen teoriaan vähänkin perehtyneet tietävät, että ”jokainen sukupolvi kirjoittaa historian uudelleen”. Lause pitää varsin hyvin paikkansa nk. tieteellisen historiankirjoituksen osalta, mutta vielä enemmän se pitää paikkansa, kun ajatellaan niitä käsityksiä, joita ihmisillä on historiasta ja sen tapahtumista. Kaikkein parhaiten se pitää kuitenkin paikkansa, kun ajatellaan eri aikakausien ”polittiisia totuuksia” menneestä.

Siviilit sodan jaloissa Raqqassa

 

 

 

 

 

 

 

 

SDF:n ja IS:n taisteluita Tabqasta pakenevia siviilejä maaliskuussa 2017 Kuva: Qasioun News Agency (CC BY 3.0)

Yhdistele sisältöä