Judith Mahoney Pasternak

Vietnamin sota ja vastarinta

USA näytteli vain pientä osaa Vietnamin sodanrepimässä historiassa. Kiinan tuhatvuotisen miehityksen jälkeen Vietnamista tuli Ranskan siirtomaa – ei ilman vastarintaa – 1800-luvun puolivälissä.1920-luvulla Viet Minh-niminen kapi-nallisarmeija taisteli Ranskan siirtomaavaltaa ja myöhemmin japanilaisia vastaan Ho Chi Minhin johdolla. Toisen maailmansodan jälkeen Ranska yritti palauttaa valtansa, mutta vietnamilaiset taistelivat raivokkaasti itsenäisyytensä puolesta. Auttaakseen liittolaista ja estääkseen uuden kommunistisen hallituksen valtaanpääsyn Aasiassa.

Pelon kulttuuria murtamassa

Alla oleva juttu perustuu indonesialaisen aktivistin haastatte­luun, joka on tehty viime vuo­den syk­syl­lä. Se on siis jois­sain suhteissa hieman vanhentunut, mutta tarjonnee kuitenkin mielenkiintoista taustatietoa sille, mitä olemme lehdistä viime aikoina saaneet In­donesiasta ja Itä-Timorista lukea.

Yhteiskunnallinen aktivismi on ollut Indonesiassa vaarallista puuhaa viimeisten kolmen vuosikymmenen ajan. Suharton sotilasdiktatuurin aikana onnekkaat mielenosoittajat jou­tui­vat vankilaan. Muut - mo­net muut - kuolivat.

Yhdistele sisältöä