Aseistakieltäytyjäliitto ry:n hallitus

Jäähyväiset asevelvollisuudelle

Viimeiset kymmenen vuotta ovat merkinneet asevelvollisuusinstituution auringonlaskua Länsi-Euroopassa. Ainakin Belgiassa, Hollannissa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa asevelvollisuus on lopetettu tai sitä ollaan lopettamassa. Useimmissa niissäkin maissa, joissa asevelvollisuus on edelleen voimassa, on siirrytty nk. valikoivaan asevelvollisuuteen: palveluksen suorittaa vain osa asevelvollisuusikäisistä nuorista miehistä. Tällainen järjestelmä on voimassa Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Yhdistele sisältöä