Antti Rautiainen

Sodan vastaista toimintaa Venäjällä

Uusi Tshetsenian sota ei ole saavuttanut Venäjän kansan vankkumatonta kannatusta. Suuren kansanosan kannatuk-sen kuitenkin, terrorismin vastainen propaganda on onnistunut pyyhkäisemään edellisen sodan lopettaneen kansalaismielipiteen olemat-tomiin. Näin siitä huolimatta, että syksyllä tapahtuneista pommiiskuista ei ole selvin-nyt mitään mikä viittaisi te-kijöiden olevan kaukasialaisia nationalisteja. Rjazanissa pomminasettamispuuhissa tavoitetut salaisen poliisin FSB:n agentit antavat aihetta epäilykseen aivan toisen-laisista syyllisistä.

Yhdistele sisältöä